Predali ste nehnuteľnosť? Na priznanie príjmu z predaja máte už len pár týždňov

Predali ste nehnuteľnosť? Na priznanie príjmu z predaja máte už len pár týždňov

Pokiaľ ste v minulom roku predali nehnuteľnosť, do 28. februára 2022 máte povinnosť priznať príjem z tohto predaja a podať daňové priznanie. Ak tak neurobíte, je možné, že budete platiť pokutu za omeškané zaplatenie dane alebo neskoré podanie daňového priznania.

Podanie daňového priznania je možné realizovať elektronicky cez portál finančnej správy, ak máte na tomto portáli vytvorený autorizovaný prístup. Inak je možné podať daňové priznanie osobne alebo poštou, rozhodujúci je dátum podania, ktorý musí byť najneskôr 28. februára 2022.

Kedy môže byť fyzická osoba oslobodená od zdanenia príjmu z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti?

Existujú prípady, kedy fyzickým osobám nevzniká povinnosť platiť daň z príjmu z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti. K týmto prípadom dochádza vtedy, pokiaľ je fyzická osoba vlastníkom nehnuteľnosti viac ako 5 rokov a nehnuteľnosť nie je obchodným majetkom alebo uplynulo viac než 5 rokov od jej vyradenia z obchodného majetku.

Ak ste predanú nehnuteľnosť predtým zdedili od osoby, ktorá bola jej vlastníkom aspoň 5 rokov, prípadne ste nehnuteľnosť darovali bez možnosti obohatenia, taktiež ste oslobodení od dane z tohto príjmu. Úľavu od platenia dane máte aj v prípade, ak ste predali nehnuteľnosť, ktorá bola zahrnutá do konkurznej podstaty, prípadne ak ste daň zaplatili, ale príjem ste uviedli ako príjem z podnikateľskej činnosti.

Finančná správa daňovníkom rozposielala upozorňujúce listy, v ktorých bola informácia o povinnosti podať daňové priznanie za príjem z predaja alebo prevodu nehnuteľností v rokoch 2016 až 2020. Pokiaľ ste takýto list neobdržali a patríte medzi osoby, ktoré by mali daňové priznanie za toto obdobie podať, mali by ste tak učiniť do konca februára, aby ste neplatili úroky z omeškania alebo pokutu za neskoré podanie daňového priznania.

Úroku z omeškania sa môžete vyhnúť aj v prípade, že do konca februára získate odklad platenia dane alebo splátkový kalendár.

Pokiaľ neviete, či sa na vás táto povinnosť vzťahuje, kontaktujte svojho realitného makléra, finančného poradcu alebo priamo finančnú správu.

 

Nenechajte si túto informáciu len pre seba, môžete tak uchrániť pred prípadnými starosťami aj Vašich priateľov, či dobrých známych. Stačí, ak budete tento článok zdieľať.

Ďakujem a prajem Vám pekný deň.

Milan Šiška, RSc.
Autor: Milan Šiška, RSc.

V realitách pracujem od roku 1998 a za ten čas som získal veľa pracovných, ale aj životných skúseností.

Špecializujem sa na Banskú Bystricu a okolie, bežne však realizujem predaje nehnuteľností aj v iných regiónoch slovenska.

Práca realitného makléra ma baví a snažím sa ju robiť na špičkovej úrovni. Neustále sa v oblasti realít vzdelávam, sledujem nové trendy ponuky a predaja doma aj v zahraničí, píšem články, využívam moderné technológie, robím profesionálne fotografie, videá, vytváram Homestaging, pracujem na sociálnych sieťach, pripravujem a vediem aukcie, všetko s jasným cieľom - predať nehnuteľnosť za čo najlepšiu cenu a k plnej spokojnosti klienta.

Za každým predajom, či prenájmom nehnuteľnosti, sa skrýva niekoľko ľudských príbehov. A to je dôvod, prečo by nikto nemal tak dôležitý životný krok podceňovať. 

Na týchto stránkach nájdete okrem mojej aktuálnej ponuky aj články a realitné tipy, pomocou ktorých môžete získať nový pohľad na svet realít. A až nastane čas a vy sa budete rozhodovať o kúpe, či predaji, budete o pár dobrých krokov pred ostatnými.

Pokiaľ Vás čokoľvek ďalšieho zaujíma, neváhajte ma kontaktovať. Rád sa s Vami stretnem aj osobne pri dobrej káve.

Milan Š.

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie