Ako pracujem

Krok za krokom Vám predstavím celý proces predaja

 

1. Náš prvý kontakt

Zavolajte mi na tel. číslo 0905 492 598 a v krátkosti sa porozprávame, ako by som vám mohol ohľadne predaja vašej nehnuteľnosti pomôcť, prípadne mi napíšte e-mail na siskamil12@gmail.com alebo vivattreal@gmail.com

Dohodneme si miesto a čas, kde sa môžeme nezáväzne stretnúť a konkrétnejšie sa porozprávať o všetkých alternatívach predaja.

 

2. Pripravte si odpovede na moje otázky:

3. Schôdzka na dohodnutom mieste:

 

4. Schôdzka a podpis

Po vzájomnom odsúhlasení dohodnutých krokov a podmienok sa zídeme a našu dohodu spečatíme na Zmluve o sprostrekovaní predaja.

 

5. Príprava a fotenie

Toto je veľmi dôležitá fáza spolupráce. Nehnuteľnosť je potrebné vhodne pripraviť na fotenie a natáčanie video prezentácie. A prečo sú profesionálne fotky a videá také dôležité? Pretože už nikdy nedostanete druhú šancu na vyvolanie prvého dojmu kupujúceho. Treba sa vžiť do roly kupujúceho a položiť si otázku, podľa čoho by som si ja vybral tú či onú nehnuteľnosť a či akurát táto spĺňa takúto predstavu. A prečo videoprehliadka? Video je v kurze, priláka skutočných záujemcov a výrazne sa skrátí aj doba predaja.

V určitých prípadoch je vhodné prezentovať nehnuteľnosť aj pomocou 3D skenu, kedy má záujemca možnosť prezrieť si ju takmer do najmenších detajlov, kedykoľvek bude pripojený k internetu. Na fyzickú obhliadku tak už prídu len skutočne vážni záujemcovia, ktorí sa s nehnuteľnosťou dôverne oboznámili predtým online.

Akonáhle bude nafotené a pripravené video, prichádza fáza marketingu.

 

6. Prezentácia a prehliadky

Po fáze fotenia a natáčania prichádza na rad marketing a prezentácia. Nehnuteľnosť je inzerovaná na najsledovanejších platených inzertných serveroch, marketing spočíva aj v reklamných banneroch, letáčikoch, lokálnej tlači, propagácii na sociálnych sieťach a pod.. Viac informácií o marketingu vám rád poskytnem osobne.

Vysvetlíme si, ako pripraviť nehnuteľnosť tesne pred obhliadkou s už konkrétnym záujemcom

Obhliadky nehnuteľností vediem sám, prípadne vás počas obhliadky oslovím s doplňujúcimi otázkami záujemcov.

Ak sa záujemca na obhliadke rozhodne o kúpe, začína sa vyjednávanie podmienok kúpnej zmluvy.

Špecifickým nastavením marketingu je možné docieliť, že sa o vašu nehnuteľnosť bude uchádzať hneď niekoľko vážnych záujemcov. V takomto prípade môžeme zrealizovať aukciu, na základe ktorej sa stane víťazom ten záujemca, ktorý vám poskytne najvyššiu cenu, prípadne najprijateľnejšie podmienky kúpy.

 

7. Rezervácia

Záujemca o kúpu nehnuteľnosti podpíše trojstrannú dohodu o zložení blokovacieho depozitu a zloží rezervačný poplatok prevodom na depozitný účet RK ako záruku, že má o nehnuteľnosť vážny záujem. Rezervačná záloha je nevratná. Výnimku tvoria prípady, kedy záujemca preukázateľne nedokáže zafinancovať kúpu prostredníctvom úveru, aj keď predtým mal prísľub od banky, alebo v prípadoch znemožňujúcich kúpu, ktoré vznikli po zložení zálohy a ktoré nevie kupujúci nijako ovplyvniť.

Podpísaná Dohoda o zložení blokovacieho depozitu a zložená záloha slúžia ako podklad pre prípravu zmluvnej dokumentácie k prevodu nehnuteľnosti.

 

8. Kúpna zmluva, záložná zmluva, zmluva o depozite peňazí

Akonáhle je všetko písomne dohodnuté, vypracujeme návrh kúpnej zmluvy a prípadne aj zmluvu o depozite peňazí, ktoré majú byť vyplatené mimo prípadného úveru, a tieto zúčastneným stranám pošlem mailom k pripomienkam. Keď sú vzájomne odsúhlasené zmluvy pripravené na podpis, dohodneme si termín ich podpísania u notára, prípadne na matrike.

V prípade financovania kúpy úverom sa pred podpisom kúpnych zmlúv podpisujú aj záložné zmluvy, ktoré pripraví banka na základe zmluvy o úvere kupujúceho. Väčšinou sa banke zakladá práve kupovaná nehnuteľnosť a v takomto prípade je potrebná vaša súčinnosť, nakoľko v čase podpísania záložných zmlúv ste ešte vlastníkmi vy. Záložné právo banky však ostáva naďalej na tejto nehnuteľnosti, ako aj záväzky kupujúcich voči banke.

 

9. Prevod vlastníctva a odovzdanie nehnuteľnosti

Po úhrade ceny do advokátskeho depozitu sú kúpne zmluvy doručené na príslušný katastrálny úrad. Od podania návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra to štandardne trvá cca 21 – 30 dní, kým kataster zapíše vlastníctvo predmetnej nehnuteľnosti na kupujúceho. Medzitým kataster vyznačí na vašom liste vlastníctva plombu z dôvodu prebiehajúcich zmien vlastníckych práv.

Po zapísaní vlastníctva nehnuteľnosti na nového majiteľa vám budú prevedené peniaze za nehnuteľnosť na váš účet. Dohodneme si termín odovzdania nehnuteľnosti do užívania nového majiteľa, ak už nebol dohodnutý v samotnej Kúpnej zmluve. Pri odovzdaní bude spísaný Preberací a odovzdávací protokol, ktorý slúži aj ako podklad pri prepise u správcov a dodávateľov energií a vody.

 

10. Popredajný servis

Pre prípad vašich otázok spojených s nehnuteľnosťami s vami ostanem aj naďalej v kontakte. Priebežne vás budem prostredníctvom mailu informovať o novinkách a zaujímavostiach v oblasti realit, ktoré sa môžu zísť vám osobne, prípadne vašim priateľom alebo známym.

 

Verím, že ak ste dočítali až sem, pochopili ste v skratke proces predaja a kúpy nehnuteľností a tiež spolupráce so mnou ako s Vaším osobným realitným maklérom.

 

Čo Vy na to, stretneme sa?

Prvý krôčik je na Vás. S tými ďalšími Vám pomôžem

 Teším sa na stretnutie s Vami

Váš osobný realitný maklér

 

img_08962

Milan Šiška

0905 492 598