Ako pracujem

Krok za krokom Vám predstavím celý proces našej spolupráce

 

1. Prvý kontakt

Zavolajte mi a v krátkosti sa porozprávame, ako by som vám mohol ohľadne vašej nehnuteľnosti pomôcť, prípadne mi napíšte stručnú správu na e-mail: siskamil12@gmail.com alebo vivattreal@gmail.com

Dohodneme si miesto a čas, kde sa môžeme nezáväzne stretnúť a konkrétnejšie sa porozprávať.

 

2. Pripravte si odpovede na moje otázky:

3. Schôdzka na dohodnutom mieste:

 

4. Podpis zmluvy

Po vzájomnom odsúhlasení dohodnutých krokov a podmienok našu dohodu spečatíme na Zmluve o sprostrekovaní predaja/ prenájmu.

 

5. Príprava a fotenie

Toto je veľmi dôležitá fáza spolupráce. Nehnuteľnosť je potrebné vhodne pripraviť na fotenie a natáčanie video prezentácie. Profesionálne fotky a videá sú veľmi dôležité. Doba sa mení, kupujúci sú stále náročnejší a my ich potrebujeme okamžite zaujať natoľko, že o iné podobné ponuky stratia záujem. Už nikdy totiž nedostanete druhú šancu na vyvolanie skvelého prvého dojmu kupujúceho.

V určitých prípadoch je vhodné prezentovať nehnuteľnosť aj pomocou 3D skenu, kedy má záujemca možnosť prezrieť si ju do najmenších detajlov kedykoľvek bude pripojený k internetu. Na fyzickú obhliadku tak už prídu len skutočne vážni záujemcovia, ktorí sa s nehnuteľnosťou dôverne oboznámili už predtým online.

 

6. Prezentácia a prehliadky

Po fáze fotenia a natáčania prichádza na rad marketing a prezentácia. Nehnuteľnosť je inzerovaná na najsledovanejších inzertných serveroch, marketing spočíva aj v reklamných banneroch, letáčikoch, lokálnej tlači, propagácii na sociálnych sieťach a pod..

Vysvetlíme si, ako pripraviť nehnuteľnosť na obhliadku s konkrétnym záujemcom

Obhliadky nehnuteľností vediem sám, prípadne vás počas obhliadky oslovím s doplňujúcimi otázkami záujemcov.

Ak sa záujemca na obhliadke rozhodne o kúpe/ prenájme, začína sa vyjednávanie podmienok kúpnej/ nájomnej zmluvy.

Špecifickým nastavením marketingu je možné docieliť, že sa o vašu nehnuteľnosť bude uchádzať hneď niekoľko vážnych záujemcov. V takomto prípade môžeme zrealizovať aukciu, na základe ktorej sa stane víťazom ten záujemca, ktorý vám poskytne najvyššiu cenu, prípadne najprijateľnejšie podmienky kúpy.

 

7. Rezervácia

Záujemca o kúpu podpíše dohodu o zložení blokovacieho depozitu a zloží rezervačný poplatok prevodom na depozitný účet RK ako záruku, že má o nehnuteľnosť vážny záujem. Rezervačná záloha je nevratná. Výnimku tvoria prípady, kedy záujemca preukázateľne nedokáže zafinancovať kúpu prostredníctvom úveru, aj keď predtým mal prísľub od banky, alebo v prípadoch znemožňujúcich kúpu, ktoré vznikli po zložení zálohy a ktoré nevie kupujúci nijako ovplyvniť.

Podpísaná Dohoda o zložení blokovacieho depozitu a zložená záloha slúžia ako podklad pre prípravu zmluvnej dokumentácie k prevodu nehnuteľnosti.

 

8. Kúpna zmluva, záložná zmluva, zmluva o depozite peňazí

Akonáhle je všetko dohodnuté, vypracujeme návrh kúpnej zmluvy a prípadne aj zmluvu o depozite peňazí, ktoré majú byť vyplatené mimo úveru, a tieto zúčastneným stranám pošlem mailom k pripomienkam. Keď sú zmluvy vzájomne odsúhlasené, dohodneme si termín ich podpísania u notára, prípadne na matrike.

V prípade financovania kúpy úverom sa popri kúpnych zmluvách podpisujú aj záložné zmluvy, ktoré pripraví banka na základe zmluvy o úvere kupujúceho. Väčšinou sa banke zakladá práve kupovaná nehnuteľnosť a v takomto prípade je potrebná aj vaša súčinnosť.

 

9. Prevod vlastníctva a odovzdanie nehnuteľnosti

Po úhrade ceny do advokátskeho depozitu sú kúpne zmluvy doručené na príslušný katastrálny úrad. Od podania návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra to štandardne trvá cca 21 – 30 dní, kým kataster zapíše vlastníctvo predmetnej nehnuteľnosti na kupujúceho.

Po zapísaní vlastníctva nehnuteľnosti na nového majiteľa vám budú prevedené peniaze za nehnuteľnosť na váš účet. Pri odovzdaní nehnuteľnosti do užívania novému vlastníkovi bude spísaný Preberací a odovzdávací protokol, ktorý slúži aj ako podklad pri prepise u správcov a dodávateľov energií a vody.

 

10. Popredajný servis

Pre prípad vašich otázok spojených s nehnuteľnosťami s vami ostanem aj naďalej v kontakte. Priebežne vás budem prostredníctvom mailu informovať o novinkách a zaujímavostiach v oblasti realit, ktoré sa môžu zísť vám osobne, prípadne vašim priateľom alebo známym.

 

Verím, že ak ste dočítali až sem, pochopili ste v skratke proces predaja a kúpy nehnuteľností a tiež spolupráce so mnou ako s Vaším osobným realitným maklérom.

 

 

 

Teším sa na stretnutie s Vami

dsc_5190

Milan Šiška, RSc.

Váš realitný maklér

0905 492 598Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie