Kúpili ste minulý rok nehnuteľnosť? Nezabudnite na podanie daňového priznania.

Kúpili ste minulý rok nehnuteľnosť? Nezabudnite na podanie daňového priznania.

Pokiaľ ste v priebehu minulého roka nadobudli dom, byt alebo pozemok, nezabudnite, že do 31. januára 2023 musíte podať Daňové priznanie k dani z nenuteľností. Zdaňovacím obdobím pri dani z nehnuteľnosti je kalendárny rok a platí sa priamo v aktuálny rok. Daň za nehnuteľnosť za rok 2023 teda platíte v roku 2023. Za celý predchádzajúci rok zaplatil daň bývalý majiteľ nehnuteľnosti.

Daňové priznanie nepodáva daňovník, ak už v predchádzajúcich rokoch podal tlačivo daňového priznania alebo čiastkového priznania dane ohľadne vlastníctva predmetnej nehnuteľnosti. 

Kde mám Daňové priznanie (DP) odovzdať?

DP k dani z nehnuteľností sa podáva na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade, v ktorého katastri sa nehnuteľnosť nachádza. Takže ak bývate napr. v Banskej Bystrici a zdedíte pozemok v Brezne, DP musíte podať v Brezne. Dobrá správa je, že kvôli tomu nemusíte do Brezna cestovať. Tlačivo si môžete stiahnuť zo stránky Ministerstva financií alebo si ho vypýtať na Vašom mestskom či obecnom úrade. Ak tlačivo už máte a vyplníte ho, môžete ho poslať aj poštou.

Daň z nehnuteľnosti sa platí za pozemky, stavby, byty a nebytové priestory v bytovom dome.

V príslušnom tlačive musí daňovník vyplniť údaje potrebné pre výpočet výšky dane z nehnuteľnosti a doručiť správne vyplnené tlačivo na príslušný správcovský úrad, teda obec alebo mesto, pod ktorého územný celok nehnuteľnosť patrí. Toto tlačivo je potrebné doručiť do 31. januára 2023. Po vyrúbení výšky dane a nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia je daň splatná do 15 dní.

Pokiaľ platíte daň z pozemkov, jej výška sa vypočítava ako súčin rozlohy v metroch štvorcových, hodnoty pôdy v eurách a sadzby dane, ktorá je zákonom stanovená vo výške 0,25%, pokiaľ správca dane nestanoví inak. 

Výpočet výšky dane zo stavby je o čosi zložitejší. Ide o súčet sadzby dane a príplatku za podlažie (krát počet podlaží) a táto hodnota sa násobí rozlohou v metroch štvorcových. Ročná sadzba dane je podľa zákona 0,033 eur za každý začatý meter štvorcový, pokiaľ správca dane nestanoví inak. 

Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome sa vypočítava ako súčin rozlohy v metroch štvorcových a sadzba dane. Jej výška je opäť zákonom stanovená na 0,033 eur za každý začatý meter štvorcový zastavanej plochy, ak správca dane nestanoví inak.

Výšku dane Vám vypočíta správca dane na základe sadzieb, ktoré má dané mesto alebo obec schválené vo svojom VZN – Všeobecne záväznom nariadení. Takže ak si budete chcieť zistiť skôr, koľko budete platiť, skúste internetovú stránku mesta či obce, kde by mali byť uvedené všetky VZN, podľa ktorých sa obec riadi.

Môžem byť oslobodený od platenia dane?

Zákon presne určuje, kedy a kto je od platenia dane oslobodený. Týka sa to najmä majetku štátu, samospráv, vyšších územných celkov a i. Zákon ďalej pripúšťa možnosť znížiť či odpustiť daň. A to sa týka nás, „bežných smrteľníkov“.
V praxi Vám môže mesto či obec poskytnúť úľavu, či odpustenie dane hlavne z dôvodu:

1.   veku,
2.   získania preukazu ŤZP, alebo ŤZP/S (ťažko zdravotne postihnutý / so sprievodcom),
3.   poberania dávok v hmotnej núdzi,
4.   prevažnej či úplnej bezvládnosti,
5.  obmedzeného využitia z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej uzávery alebo umiestnenia na podkopanom pozemku.


O úľavy či odpustenie dane
(okrem úľavy z dôvodu dosiahnutia stanoveného veku) je nutné požiadať v termíne do 31. januára, pričom je rozhodujúci stav k 1. januáru. Po tomto termíne nárok na úľavu na daný rok zaniká a môže byť uplatnený až v nasledujúcom roku. 

V prípade, že nehnuteľnosť nadobudnete dedením alebo dražbou, uplatnite si nárok na úľavu hneď pri podaní DP, ktoré sa v týchto dvoch prípadoch podáva do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

 

Milan Šiška, RSc.
Autor: Milan Šiška, RSc.

V oblasti realít pracujem už od roku 1998.

Špecializujem sa na Banskú Bystricu a okolie, bežne však realizujem predaje nehnuteľností aj v iných regiónoch slovenska.

Práca realitného makléra si vyžaduje neustále vzdelávanie sa a sledovanie nových trendov doma aj v zahraničí a ich následnú aplikáciu do praxe s cieľom poskytnúť klientom čo najkvalitnejšie realitné služby.

Profesionálne fotografie, videoprehliadky, 3D sken, homestaging, písanie článkov, ponuka cez moderné technológie a sociálne siete, aukcie, to je len krátky súpis činností dnešného realitného makléra. Okrem toho musí byť realiťák aj dobrým psychológom, právnikom, finančným konzultantom, obchodným manažérom, reklamným mágom, architektom, stavbárom, záhradníkom, atd..

Ja som okrem toho aj manžel, otec a starý otec.

Za každým predajom, či prenájmom nehnuteľnosti, sa skrýva niekoľko ľudských príbehov. A to je dôvod, prečo by nikto nemal tak dôležitý životný krok podceňovať. 

Na týchto stránkach nájdete okrem mojej aktuálnej ponuky aj články a realitné tipy, pomocou ktorých máte možnosť získať hlbší pohľad do sveta realít. A až nastane čas, kedy sa budete rozhodovať o predaji, kúpe či prenájme, budete o pár dobrých krokov pred ostatnými.

Máte nejaké otázky? Neváhajte ma kontaktovať. Rád sa s Vami stretnem aj osobne nezáväzne pri dobrej káve.

Milan Š.

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie